(ĐTCK) Việc chấp hành quy định công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE) ngày càng tiến bộ qua các năm. 
 

Sự tiến bộ này có vai trò quan trọng của HOSE trong việc đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp. Nghiên cứu, phân tích lý do vi phạm công bố thông tin để tìm giải pháp khắc phục được HOSE tiến hành song song với giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm, nhằm mục tiêu giảm thiểu vi phạm của doanh nghiệp về công bố thông tin trên TTCK.

Vấn đề công khai và minh bạch thông tin trên TTCK luôn luôn được các cơ quan quản lý quan tâm hàng đầu nhằm bảo vệ và giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả nhất. Cùng với sự phát triển của TTCK, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công bố thông tin không ngừng được bổ sung, hoàn thiện nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình hội nhập với TTCK khu vực và quốc tế.

Kể từ khi thông tư đầu tiên hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK ra đời vào năm 2004 (Thông tư 57/2004/TT-BTC), tính đến nay, cơ quan quản lý đã 3 lần ban hành thông tư thay thế vào các năm 2007, 2010 và 2012. Quy định về công bố thông tin được sửa đổi đồng nghĩa với việc tổ chức niêm yết, một trong các đối tượng điều chỉnh chính của các thông tư này phải thực hiện điều chỉnh quy trình, cập nhật nội dung công bố thông tin để phù hợp và tuân thủ đúng quy định mới. Đây thực sự là một khó khăn và thách thức cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh TTCK ngày càng phát triển và các tình huống phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp ngày một đa dạng.

Đối với vấn đề này, HOSE luôn quan tâm hỗ trợ công ty niêm yết trong việc tìm hiểu và thực hiện tốt các quy định về công bố thông tin. Với sự đồng hành của HOSE trong suốt 15 năm qua, hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết ngày càng được cải thiện, đảm bảo sự chính xác, kịp thời, minh bạch và hướng tới phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nếu như hoạt động công bố thông tin của công ty niêm yết không có nhiều biến động từ năm 2010 trở về trước do số lượng công ty niêm yết còn ít, quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường vẫn còn đơn giản, thì kể từ khi Thông tư 09/2010/TT-BTC ra đời, tình hình vi phạm công bố thông tin của công ty niêm yết có dấu hiệu gia tăng. Theo thống kê của HOSE, trong năm 2011, số lượng vi phạm công bố thông tin tăng 28% so với năm 2010. Trong đó, các trường hợp chậm công bố thông tin chủ yếu liên quan đến: công bố thông tin định kỳ như báo cáo tài chính (chiếm 48,67%), báo cáo tình hình quản trị công ty (chiếm 24,34%), báo cáo thường niên (chiếm 12,1%); công bố thông tin bất thường như nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT, thay đổi nhân sự… (chiếm 14,9%). Số lượng công ty bị xử lý vi phạm theo quy định của Quy chế công bố thông tin tại HOSE trong năm 2011 cũng tăng cao, gồm 2 công ty bị đưa vào diện cảnh báo, 1 công ty vào diện kiểm soát, 2 công ty tạm ngừng giao dịch và 2 công ty bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước tình hình đó, nhằm đảm bảo minh bạch thông tin cho TTCK, HOSE đặt mục tiêu giảm số lượng vi phạm công bố thông tin của tổ chức niêm yết. Qua xem xét, phân tích nguyên nhân dẫn đến vi phạm của tổ chức niêm yết, HOSE nhận thấy nguyên nhân chủ yếu do nhiều công ty niêm yết mới (năm 2010 có 77 công ty niêm yết mới, năm 2011 có 30 công ty niêm yết mới trên HOSE) vẫn chưa nắm rõ quy định và chưa tuân thủ tiến độ công bố thông tin trên TTCK, đặc biệt là đối với các thông tin định kỳ như báo cáo tài chính quý, báo cáo quản trị công ty.

Ngoài ra, qua khảo sát lấy ý kiến từ các công ty niêm yết về việc công bố thông tin trên HOSE, đa số các công ty cho rằng, số lượng báo cáo tài chính phải công bố trong 1 năm là quá nhiều. Chẳng hạn, đối với trường hợp công ty có báo cáo hợp nhất phải thực hiện 12 lần công bố thông tin báo cáo tài chính trong 1 năm.

Để hạn chế tình trạng vi phạm công bố thông tin, HOSE liên tục cập nhật kiến thức về nghĩa vụ công bố thông tin thông qua các văn bản hướng dẫn và các buổi tập huấn cho công ty niêm yết. Cụ thể, trong năm 2011, HOSE đã tổ chức 2 buổi tập huấn về công bố thông tin tại Hà Nội và TP. HCM.

Năm 2012, HOSE tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức các buổi tập huấn phổ biến nội dung của thông tư mới hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK (Thông tư 52/2012/TT-BTC). Trong năm 2013, HOSE hoàn thiện và ban hành Quy chế công bố thông tin của Sở GDCK nhằm quy định chi tiết nội dung công bố thông tin tại Thông tư 52 và ban hành tài liệu hướng dẫn về công bố thông tin trên HOSE.

Năm 2014 vừa qua, HOSE tổ chức 2 buổi hội thảo tại Hà Nội và TP. HCM nhằm hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các công ty niêm yết liên quan đến việc công bố thông tin và niêm yết trên Sở GDCK.               

(Còn tiếp)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.