(ĐTCK) Số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) cho thấy, trong tháng 6, đã có thêm 81 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 15 tổ chức và 66 cá nhân đầu tư nước ngoài được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 25 nhà đầu tư nước ngoài (5 tổ chức và 20 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán đối với 6 nhà đầu tư nước ngoài (5 tổ chức và 1 cá nhân).

Tính đến 30/6, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.956 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 2.687 nhà đầu tư tổ chức và 15.269 nhà đầu tư cá nhân.

 

Phong Lan
Bình Luận (1)

Tien - 12:18 08/07/2015

Tôi nghĩ VSD nên thông tin cho nhà đầu tư biết rõ hơn những tổ chức nào vào thị trường, và các NDT cá nhân nước ngoài đến từ những nước nào?