(ĐTCK) Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài, mà Văn phòng Chính phủ vừa công bố lấy ý kiến, các tổ chức được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài gồm: CTCK, công ty quản lý quỹ (QLQ); ngân hàng thương mại...

Tổ chức tự doanh và tổ chức nhận ủy thác đầu tư được đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo các hình thức: trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài; ủy thác đầu tư thông qua các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Cũng theo dự thảo, để được cấp giấy phép hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, CTCK, công ty QLQ… phải đáp ứng các điều kiện: có lãi trong 5 năm liên tục liền trước năm thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên BCTC đã được kiểm toán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ bởi tổ chức kiểm toán do Bộ Tài chính quy định; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán ở trong nước…

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.