Tin ảnh/Video

Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) là gì ?

Covered Warrant là chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành. Người sở hữu sẽ có quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán Chứng khoán cơ sở tại một mức giá xác định trước, vào trước hoặc tại mộtthời điểm cụ thể trong tương lai.
HOSE

BÌNH LUẬN (0)

Tin liên quan

Vai trò của các chủ thể trên thị trường Covered Warrant

Thị trường Covered Warrant sắp vận hành tại Việt Nam

Cần thêm sự thấu hiểu về covered warrant

Phân biệt Covered Warrant với một số sản phẩm chứng khoán khác

Video

Ảnh

Chuyên đề
[ X ]