(ĐTCK) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có quyết định khiển trách đối với CTCK Artex và CTCK An Thành, do trong tháng 4 vừa qua, các đơn vị này lần lượt có tới 4 lần và 6 lần không xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán theo đúng quy định.
Chứng khoán Artex và An Thành bị VSD khiển trách

Ảnh Internet

Để tránh lặp lại các lỗi tương tự, VSD yêu cầu Artex và An Thành tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch, đảm bảo tuân thủ các quy định về bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của VSD.

CTCK An Thành từng bị VSD cảnh cáo do nhiều lần bị VSD nhắc nhở bằng văn bản vì không xác nhận kết quả giao dịch theo đúng quy định, cũng như không thực hiện xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền. 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.