(ĐTCK) Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện. 

Theo đó, Nhà nước khuyến khích phát triển chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện thông qua các chính sách ưu đãi về thuế.

Có 2 phương thức tham gia đóng góp vào chương trình hưu trí tự nguyện. Thứ nhất, với phương thức tham gia đóng góp vào chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động, thì người sử dụng lao động đóng góp vào quỹ hưu trí cho người lao động của doanh nghiệp mình trên cơ sở yêu cầu quản lý lao động và khả năng tài chính, không có sự đóng góp của người lao động; người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp vào quỹ hưu trí theo văn bản thỏa thuận giữa hai bên.

Thứ hai, với phương thức tham gia đóng góp trực tiếp vào chương trình hưu trí, thì người lao động đóng góp hoàn toàn vào quỹ này, mà không có sự đóng góp của người sử dụng lao động; cá nhân đủ 15 tuổi trở lên, không làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động đóng góp vào quỹ hưu trí.

Theo Báo cáo nghiên cứu của HSBC, tại Việt Nam, chỉ 30% người cao tuổi có lương hưu hoặc trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Phần lớn người cao tuổi không có tích lũy dành cho hưu trí, đa phần thu nhập trong giai đoạn hưu trí của họ dựa vào sự hỗ trợ của xã hội, gia đình hoặc tự làm việc để kiếm thêm thu nhập.

Ngoài ý nghĩa góp phần cải thiện an sinh xã hội nhờ dần thiết lập hệ thống hưu trí đa trụ cột, sự ra đời của Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện sức cầu bền vững cho TTCK, nhất là thị trường trái phiếu.

H.Hòe – Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.