(ĐTCK) Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 mới đây, khi đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 19/2016 của Chính phủ về cải cách môi trường kinh doanh, Thông tư 197/2015/TT-BTC (có hiệu lực từ 25/1/2016) của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán bị coi là ban hành trái thẩm quyền. 

Lý do là bởi cấp nghị định mới được đưa ra các điều kiện mà đối tượng chịu điều chỉnh phải tuân thủ, còn cấp thông tư không được phép quy định về các điều kiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, do đó không nên coi nội dung này là điều kiện kinh doanh. Bộ Tài chính đã làm việc và thống nhất với Bộ Tư pháp rằng, sở dĩ Thông tư 197 bị coi là ban hành trái thẩm quyền do cách hiểu chưa thống nhất về điều kiện đầu tư kinh doanh và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Trong một diễn biến có liên quan, để tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh chứng khoán, theo hướng gom toàn bộ các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán đang quy định ở các thông tư vào dự thảo này, để trình Chính phủ xem xét ban hành.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.