(ĐTCK) Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện. 

Dự thảo tập trung hướng dẫn về: báo cáo hoạt động quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện; báo cáo về tài sản của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện; báo cáo quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ; báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện…

Các báo cáo này phải được gửi tới Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý quỹ hưu trí của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí theo biểu mẫu chi tiết được đề xuất tại dự thảo Thông tư.

Cùng với hướng hoàn thiện cơ chế trên, các thành viên thị trường cho rằng, để thúc đẩy quỹ hưu trí sớm ra đời, Bộ Tài chính cần đề xuất Chính phủ, Quốc hội có chính sách ưu đãi về phí, thuế đối với loại hình quỹ này trong giai đoạn phát triển ban đầu tương tự như kinh nghiệm nhiều quốc gia trên thế giới.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.