(ĐTCK) Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết, Thông tư hướng dẫn phát hành và giao dịch sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán vừa được Bộ ban hành.

Theo quy định tại Nghị định 60/2015 hướng dẫn Luật Chứng khoán, chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, tại một số thị trường, chẳng hạn như Đài Loan, Covered Warrant có thị phần giao dịch hàng ngày lớn. Ưu điểm của sản phẩm này là chi phí giao dịch thấp, hỗ trợ tích cực cho thanh khoản trên thị trường cơ sở, trong khi ít rủi ro hơn các sản phẩm chứng khoán phái sinh, nên đây sẽ là mảng giao dịch quan trọng.

Để triển khai Covered Warrant, hệ thống thanh toán, bù trừ do Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) đảm trách có vai trò quan trọng, nên UBCK đang tạo điều kiện thuận lợi cho VSD triển khai hệ thống nhằm đưa Covered Warrant vào giao dịch trong năm 2017.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.