(ĐTCK) Theo quy định của Luật Đầu tư, khi thực hiện quy định nới room tại Nghị định 60/2015 dẫn đến NĐT ngoại sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, các công ty đại chúng, CTCK sẽ trở thành NĐT nước ngoài.

Câu hỏi đặt là ra với các DN niêm yết, trong đó có các CTCK, chẳng hạn trường hợp đã nới room là CTCK Sài Gòn (SSI), thì tỷ lệ sở hữu cổ phần của NĐT nước ngoài sẽ thường xuyên biến động trên hoặc dưới tỷ lệ 51%. Như vậy, căn cứ vào đâu, thời điểm nào để xác định DN, CTCK là hoặc không phải là NĐT nước ngoài, kèm theo đó là ứng xử các quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với các chủ thể này?

Câu hỏi trên đã được thành viên thị trường đặt ra với các nhà quản lý tại Hội thảo phổ biến Nghị định 60/2015 hướng dẫn Luật Chứng khoán, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) tổ chức mới đây.

Giải đáp câu hỏi trên, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật Đầu tư đã định ra nguyên tắc, trường hợp có quy định khác nhau giữa luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư, thì thực hiện theo quy định của luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Chứng khoán…

Do đó, căn cứ vào đâu, thời điểm nào để xác định DN có bên nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên là NĐT ngoại sẽ do pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán điều chỉnh. Điều này có nghĩa, đây là nội dung thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBCK, chứ không quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư sắp được ban hành.

Cũng theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để định rõ hơn nguyên tắc trên tại Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, để làm cơ sở cho Bộ Tài chính, UBCK đưa ra hướng dẫn về cách thức xác định NĐT ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Tài chính, UBCK đưa ra quy định cụ thể nhằm đảm bảo tính khả thi.

Theo ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCK, triển khai Nghị định 60/2015 và Luật Đầu tư, việc căn cứ vào tỷ lệ bên nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên tại các công ty đại chúng, DN niêm yết, CTCK, công ty quản lý quỹ..., để khi nào xác định họ là NĐT nước ngoài là khá phức tạp. Lý do bởi tỷ lệ bên nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên tại các DN niêm yết thường xuyên thay đổi.

Để xử lý vấn đề trên, đại diện UBCK cho biết, ngoài phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân định đối tượng điều chỉnh tại Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất loại các DN niêm yết, CTCK, công ty quản lý quỹ… ra khỏi đối tượng điều chỉnh của nghị định này, từ đó tạo không gian cho cơ quan quản lý về chứng khoán hướng dẫn cách thức xác định NĐT nước ngoài thuận tiện, khả thi hơn. Tuy nhiên, nội dung hướng dẫn này chỉ có thể được ban hành sau khi Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư được Chính phủ ban hành.

Người quan sát
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.