(ĐTCK) Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm nay, đã cổ phần hóa được 48 doanh nghiệp và 3 đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể 10 công ty, phá sản 1 doanh nghiệp…

Liên quan đến giải pháp thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, dự kiến cuối tháng 10 này, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Hoạt động này nhằm thể hiện sự công khai và quyết liệt của Thủ tướng về tiếp tục thúc đẩy đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Nguồn lực khi bán vốn tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ là để đầu tư cho tăng trưởng, phát triển những dự án, nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ phải chọn trong nhiệm kỳ 2016 - 2020.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.