(ĐTCK) Thông tin được cập nhật tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, cả nước cổ phần hóa được 40 doanh nghiệp, trong đó 2 đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại 63 công ty, đang xác định giá trị doanh nghiệp của 77 công ty, đã công bố giá trị của 28 công ty… Diễn biến này cho thấy, tiến độ cổ phần hóa có tín hiệu chững lại từ đầu năm đến nay.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính đang xúc tiến sửa đổi Nghị định 59/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Trong đó, có đề xuất một số quy định mới về cách thức tìm kiếm nhà tư vấn có chất lượng, bán tối đa cổ phần ra bên ngoài đối với các doanh nghiệp không trong danh mục nhà nước cần nắm giữ…

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc… đã bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp khác thu về hơn 2.710 tỷ đồng.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.