(ĐTCK) Dù tháng 8 là tháng bán ròng kỷ lục nhất từ đầu năm nhưng đây cũng là tháng có số lượng nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch đông nhất kể từ năm 2013 đến nay.

Theo đó, trong tháng 8, Trung tâm lưu ký (VSD) đã cấp 177 mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 141 cá nhân và 36 tổ chức.

Bên cạnh đó, VSD đã hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và chấp thuận thay đổi thông tin cho 31 nhà đầu tư nước ngoài gồm 23 cá nhân và 8 tổ chức.

Như vậy, lũy kế tính đến 31/8/2016, đã có 19.625 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch gồm 16.580 cá nhân và 3.045 tổ chức.

Được biết, trong tháng 8, trên cả hai sàn, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng kỷ lục nhất từ đầu năm với tổng khối lượng bán ròng đạt 36,39 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.639,82 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.