(ĐTCK) Liên quan đến việc lập báo cáo phát triển bền vững, cuộc khảo sát của Sở GDCK Hà Nội (HNX) mới đây với gần 200 DN niêm yết cho biết, chỉ có 1% DN cho rằng, đây là loại báo cáo chưa cần lập, chưa cần công bố, trong khi có 12% DN cho rằng, họ sẵn sàng lập báo cáo phát triển bền vững riêng.

Đa số các DN (81%) chọn cách đưa thông tin về báo cáo phát triển bền vững trong cùng báo cáo thường niên của DN. 6% DN còn lại cho rằng, nội dung thông tin này có thể để trong báo cáo khác, do DN tự xây dựng.

Kết quả khảo sát trên phù hợp với diễn tiến hoàn thiện quy chuẩn pháp lý về công bố báo cáo phát triển bền vững, do Bộ Tài chính ban hành mới đây. Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK đã bổ sung yêu cầu công ty đại chúng phải công bố thông tin liên quan đến phát triển bền vững nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng cường trách nhiệm của công ty đối với môi trường và xã hội. Nội dung này được đưa vào mẫu báo cáo thường niên hoặc lập riêng thành báo cáo phát triển bền vững.

Kết quả khảo sát của HNX cũng cho thấy, ý thức công bố thông tin minh bạch của các DN được nâng lên rõ rệt khi có đến 84% DN cho rằng, việc công bố thông tin của DN là để phục vụ tất cả nhà đầu tư và thị trường. Chỉ có 1% DN cho rằng, việc công bố thông tin của DN là nhằm phục vụ cơ quan quản lý nhà nước.

Phạm Oanh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.