(ĐTCK) Chiều 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc Tờ trình Quốc hội phê chuẩn bầu các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, 5 Phó Thủ tướng được Thủ tướng Chính phủ Trình Quốc hội phê chuẩn, gồm:

- Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV.

- Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ  nhiệm kỳ khóa XIV.

 - Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ khóa XIV.

 - Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV.

 - Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV.

21 Bộ trưởng các Bộ, trưởng các cơ quan ngang Bộ bao gồm:

1. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Ông Lê Vĩnh Tân,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

5. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp tục giữ chức Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

6. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

7. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

8. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

9. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

10. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

11. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

12. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải.

14. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

15. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

16. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

17. Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

18. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, tiếp tục giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

19. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tiếp tục giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

20. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, tiếp tục giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

21. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo Lịch, sáng mai, ngày 28/7, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nguyên Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.