Tin ảnh/Video

Tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

BÌNH LUẬN (0)

Tin liên quan

Đạt đa số phiếu tán thành, Đại tướng Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang được giới thiệu làm Chủ tịch nước

Video

Ảnh

Chuyên đề
[ X ]