HĐND thành phố Hà Nội sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND theo luật định, gồm: Chủ tịch HĐND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố,…

Hôm nay 14/6, HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại kỳ họp này, Thường trực Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội sẽ báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố sẽ trình báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND theo luật định, gồm: Chủ tịch HĐND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; trưởng, phó các ban của HĐND, thành viên UBND thành phố, Chánh Văn phòng HĐND thành phố, Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, các cử tri Thủ đô đã bầu 105 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong đó, người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đạt 95,18% phiếu bầu; người có số phiếu thấp nhất là ông Trịnh Xuân Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn HANDIC - Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, đạt 53,76% phiếu bầu.

Theo VGP
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.