(ĐTCK) Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11 sáng nay, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
Đến năm 2020 bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

”Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5-7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GDP khoảng 85%...”, ông Phúc nói.

Cũng theo Phó Thủ tướng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32-34% GDP, trong đó tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 2.106 nghìn tỷ đồng (gồm phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 là 200.000 tỷ đồng); bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 còn khoảng 4% GDP; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30-35%; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38-40%...

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 là một nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 11 này. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020.
Bên cạnh đó, kỳ họp thứ 11 sẽ xem xét, thông qua các dự án Luật báo chí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); xem xét Báo cáo về kết quả đàm phán và ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)...
Hữu Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.