Theo Quyết định số 1604/QĐ-TTg, bà Lê Thị Thủy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ để nhận nhiệm vụ mới.
ảnh 1
Bà Lê Thị Thủy

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê Nghệ An. Ở cương vị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, bà Lê Thị Thủy có trách nhiệm giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực 2; giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác báo chí, tuyên truyền; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra Chính phủ; công nghệ thông tin, kế hoạch, tài chính; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Bà Lê Thị Thủy trực tiếp phụ trách Cục II, Tạp chí Thanh tra, Báo Thanh tra, Văn phòng TTCP, Văn phòng Đảng, đoàn thể, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Miền Trung Tây Nguyên, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp.

Theo VGP
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.