(ĐTCK) Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn hỏa tốc gửi yêu cầu các ngân hàng thương mại dừng ký mới hợp đồng tín dụng cho vay nhà theo gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng từ ngày 31/3.

Trước đó, NHNN đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trong trường hợp đến ngày 1/6/2016 mà chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỷ thì NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn.

Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở đến nay, số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng đã đạt trên 30.000 tỷ đồng.

Vì vậy, các ngân hàng được yêu cầu tập trung giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng theo đúng luật. Riêng về thời điểm dừng giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước sẽ được thông báo bằng văn bản, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và tình hình giải ngân thực tế của gói này.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thành viên theo dõi chặt chẽ số liệu để chủ động trong việc cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.