(ĐTCK) Ngày 27/12/2015, Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư sẽ chính thức có hiệu lực. 

Theo đó, nhà đầu tư sẽ phải ký quỹ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp quy định riêng tại Nghị định này.

Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau: mức ký quỹ là 3% với phần vốn đến 300 tỷ đồng; mức ký quỹ là 2% với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng; mức ký quỹ là 1% với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, vào ngày 27/12/2015 - ngày Nghị định 118 có hiệu lực thi hành, Bộ sẽ công bố danh mục các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư chịu giới hạn cụ thể về tỷ lệ đầu tư nước ngoài.

Trao đổi với ĐTCK mới đây, ông Trần Hào Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, danh mục công bố sắp tới được tập hợp từ các văn bản luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Văn bản này không quy định mới về room với các ngành nghề, lĩnh vực cần hạn chế đầu tư nước ngoài.

pv
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.