(ĐTCK) Nhằm chấn chỉnh tình hình mất an toàn và ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng, ngày 2/11/2015, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng tuyệt đối tuân thủ các quy định kỹ thuật và pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng. Trong đó, đặc biệt lưu ý, đảm bảo an toàn kết cấu giàn giáo, đảm bảo an toàn với máy, thiết bị nâng hạ. Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn phù hợp với quy mô, mức độ rủi ro xảy ra tai nạn lao động của công trường theo quy định…

Riêng các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thì người lao động phải được cấp Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo quy định pháp luật. Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng. Ngoài ra, Chỉ thị 01/CT-BXD cũng đặt ra yêu cầu với chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng và các cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tham gia cuộc bình chọn Khu đô thị đáng sống 2015 (Báo đầu tư Bất động sản)

Theo Trang Ninh
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.