(ĐTCK) Ngân hàng Chính sách xã hội vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) về việc cấp thiết bố trí nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở theo Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Ngân hàng đã chuẩn bị vật chất, nhân lực và xây dựng các quy trình nội bộ, sẵn sàng thực hiện chương trình nhà ở xã hội ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn.

Đối với kiến nghị của HoREA “đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng chính sách tiết kiệm nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 100 (hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện việc gửi tiền tiết kiệm nhà ở xã hội với thời gian tối thiểu 12 tháng), để tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình nhà ở xã hội và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội”, Ngân hàng Chính sách xã hội cho rằng, tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân là một phần trong nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng đã tập trung nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, xây dựng và lựa chọn phương án phù hợp và xin ý kiến các bộ, ngành.

Dựa trên cơ sở đó, ngày 21/6/2016, Ngân hàng Chính sách xã hội đã báo cáo và trình cấp có thẩm quyền quyết định lãi suất tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội bằng lãi suất cho vay nhà ở xã hội cho từng thời kỳ.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Việt Dương
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.