(ĐTCK) Kết luận thanh tra tại Petrolimex cho thấy, đến tháng 6/2014, doanh nghiệp này đang quản lý và sử dụng 2.534 vị trí đất, với tổng diện tích gần 9,9 triệu m2.

Qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, Thanh tra Chính phủ nhận thấy, đất chưa khai thác sử dụng tại 32 vị trí là gần 82.000 m2, trong đó có hơn 4.300 m2 không đủ tiêu chuẩn để xây dựng cửa hàng xăng dầu, 427 m2 tạm dừng đầu tư theo Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP, hơn 77.000 m2 chưa khai thác sử dụng, gây lãng phí, trái với quy định tại Điều 15 Luật Đất đai 2003: “Nhà nước nghiêm cấm các hành vi lấn, chiếm đất đai, không sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích”.

Petrolimex đã sử dụng đất làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên tại 8 vị trí với diện tích 20.359 m2, nhưng chưa bàn giao sang chính quyền địa phương quản lý, chưa đúng quy định Điều 4.2 Nghị định 34/2013/NĐ-CP: “UBND tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu đối với các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được giao quản lý trên địa bàn”.

Tập đoàn này cũng sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, góp vốn hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất tại 12 vị trí với diện tích hơn 44.000 m2, không đúng quy định của Luật Đất đai 2003.

Các công ty xăng dầu thành viên đều chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để chuyển đổi hình thức sử dụng đất thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đã xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa…

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ xác định có gần 70.000 m2 đất Petrolimex đang sử dụng là đất thuê trả tiền hàng năm nhưng chưa ký hợp đồng.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.