UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây.
Hà Nội phê duyệt giá đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đường Hoàng Quốc Việt

Đường Hoàng Quốc Việt

Theo đó, hệ số đơn giá đất ở bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng như sau:

Đối với vị trí đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 2,02 lần so với giá đất ở vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; giá đất cụ thể là 78,780 triệu đồng/m2.

Vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 2,0 lần so với giá đất ở vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; giá đất cụ thể là 42,120 triệu đồng/m2.

Vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 1,96 lần so với giá đất ở vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; giá đất cụ thể là 33,634 triệu đồng/m2.

Giá bán nhà tái định cư: Thực hiện theo chính sách giá quy định tại thời điểm phê duyệt phương án.

(nguồn: Quyết định số 1605/QĐ-UBND/Hanoi.gov.vn)

Theo VGP
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.