(ĐTCK) UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo đôn đốc trong việc thu nợ đọng tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Thành phố chỉ đạo, Cục Thuế Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Hà Nội phải có báo cáo thống kê cụ thể, chi tiết danh mục các dự án nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước ngày 25/6/2016.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc cố tình chây ỳ, UBND Thành phố cho biết, sẽ kiên quyết dừng xem xét đối với đề xuất của doanh nghiệp về đầu tư các dự án mới trên địa bàn Thành phố.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã 6 lần công khai danh sách các doanh nghiệp và dự án còn nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2016, Hà Nội đã thu được 14.102 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất là 11.799 tỷ đồng, tiền thuê đất là 2.303 tỷ đồng.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo PV
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.