(ĐTCK) Quận ủy Hà Đông (Hà Nội) vừa ban hành Chương trình số 04-CTr/QU về “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020”. 

Theo đó, quận Hà Đông đặt mục tiêu đẩy mạnh công tác quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất, xây dựng, phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý đô thị gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường. Tập trung công tác quản lý đất đai, đô thị, duy trì trật tự, kỷ cương trên lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng; hoàn thành khớp nối hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

Để đạt được mục tiêu đề ra, quận Hà Đông sẽ thực hiện xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, trật tự cộng đồng đô thị vệ sinh môi trường. Mọi hành vi vi phạm về đất đai, quản lý đô thị sẽ được thực hiện và xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

 

Theo Đức Minh
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.