Nguồn : VCBS - CTCK Vietcombank

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatctg_KYGU.pdf

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã CTG) đặt kế hoạch kinh doanh khá thấp trong năm 2017 với 8.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng trưởng 3% so với năm 2016). Trong đó, tín dụng tăng 16% (so với 23% của năm 2016), huy động tăng 15% (so với mức 32% của năm 2016).

Động lực tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2017 chưa có nhiều cải thiện khi ngân hàng tập trung trích lập cho trái phiếu đặc biệt VAMC và việc sáp nhập với PGBank (nếu được diễn ra trong năm 2017) có thể gây tác động tiêu cực phần nào (lên chi phí trích lập ~400 tỷ và chi phí hoạt động do sáp nhập hệ thống).

Kết quả kinh doanh quý I/2017 phản ánh tăng trưởng lợi nhuận thấp với 2.488 tỷ đồng (tương đương cùng kỳ) dù tín dụng và huy động đều đat mức khá cao (tín dụng tăng 5,6%, huy động tăng 4,7% so với cùng kỳ).

Chúng tôi dự báo CTG ghi nhận 8.711 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2017 (tăng 1,7% so với 2016). Dự phóng bao gồm việc sáp nhập với PGBank và không bao gồm các khoản bất thường từ thoái vốn 1 số khoản đầu tư vào TISCO hoặc bảo hiểm Aviva.

Theo đó, BVPS forward 2017 là 16.736 đồng/cổ phiếu. Với giá đóng cửa 17.000 đồng, CTG đang được giao dịch với PB forward 2017 là 1,02 lần (khá thấp so với trung bình ngành 1,3). Tuy nhiên tăng trưởng đang chững lại do áp lực trích lập trái phiếu VAMC và hệ số CAR thấp. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với CTG.