Nguồn : VCBS - CTCK Vietcombank

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatkbc_ZDXN.pdf

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC) là doanh nghiệp hàng đầu trong kinh doanh bất động sản khu công nghiệp do có lợi thế lớn về quỹ đất tích lũy chiếm gần 8% tổng số diện tích đất Khu công nghiệp trên toàn quốc cùng với chi phí giải phóng mặt bằng rẻ.

Mặc dù lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp sẽ mất đi một đòn bẩy tích cực khi TPP không được thông qua, nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều động lực tích cực khác sẽ tiếp tục thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài trong những năm tới. Do vậy, triển vọng kinh doanh trong dài hạn của KBC vẫn sẽ ổn định do nhu cầu thuê đất khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ vẫn tiếp tục tăng theo nguồn vốn FDI.

Trong 2017, các dự án có thể tạo doanh thu bao gồm: Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, Tràng Duệ 2, Tràng Duệ 3, Tân Phú Trung, Quang Châu và Khu Đô thị Phúc Ninh… giúp KBC có triển vọng đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Đặc biệt Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 có diện tích 600 ha sẽ tạo nguồn doanh thu tích cực cho KBC trong giai đoạn 2017-2020.

Với kỳ vọng KBC sẽ đạt mức doanh thu thuần 2.310 tỷ đồng (tăng trưởng 17,1% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 823 tỷ đồng (tăng trưởng 15,5%), lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 700 tỷ đồng (tăng trưởng 25,5%), EPS forward 2017 khoảng 1.474 đồng/cp, tương ứng P/E forward đạt 10,x lần. Chúng tôi tăng khuyến nghị lên khả quan đối với cổ phiếu KBC.