Nguồn : VCBS - CTCK Vietcombank

Ngành : Điện

Download : baocaocapnhatree_WFGA.pdf

Chúng tôi cho rằng hiện tại CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) đang có tăng trưởng tốt ở các mảng hoạt động chính của công ty (M&E, bất động sản/Văn phòng cho thuê, Điện nước). Cho năm 2017, chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 4.400 tỷ đồng (tăng trưởng 20% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 1.232 tỷ đồng (tăng trưởng 11,2%), tương đương 3.974 đồng/cp EPS forward 2017.

Chúng tôi so sánh P/E của REE với các công ty trong các ngành Cơ điện lạnh, bất động sản/Văn phòng cho thuê, Thủy điện, Nhiệt điện và Cấp nước. Dựa trên tỷ trọng nguồn lợi nhuận của REE từ các mảng trên, chúng tôi áp dụng tỷ trọng 30% - Cơ điện lạnh, 30% - BĐS/Văn phòng cho thuê, 20% - Thủy điện, 15% - Nhiệt điện và 5% - Cấp nước (Phụ lục 1) để xác định khoảng P/E hợp lý cho công ty.

Do REE còn chịu nhiều rủi ro về tỷ giá từ các công ty nhiệt điện và thị trường BĐS có dấu hiệu chững lại, chúng tôi thận trong áp dụng mức P/E khoảng 8 – 9 lần, thấp hơn so với mức P/E trung bình. Tuy vậy, mức P/E hiện tại của REE là khoảng 7,8 lần cho thấy cổ phiếu của REE vẫn được định giá tương đối thấp. Thêm vào đó, xét tới triển vọng tốt của REE trong 2017, chúng tôi khuyến nghị khả quan cổ phiếu REE.