Nguồn : VCBS - CTCK Vietcombank

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatvgc_JLBQ.pdf

Năm 2016, doanh thu thuần của Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã VGC) đạt 8.077,8 tỷ đồng (tăng 3,3% so với năm trước, hoàn thành 98% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh mẽ đạt 765,6 tỷ đồng (tăng trưởng 46%, hoàn thành 137% kế hoạch). Động lực tăng trưởng đến từ nhóm sản xuất vật liệu xây dựng. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bất động sản chưa có nhiều khởi sắc.

Tiển vọng của VGC là tăng trưởng mảng gạch ốp lát tập trung tại việc mở rộng công suất granite tại nhà máy Mỹ Đức. Mảng gạch ngói sẽ có chuyển biến tích cực khi chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ gạch xây sang ngói và tăng cường đầu tư sản phẩm gạch clinker mới.

Trong khi đó, các mảng kính xây dựng, sứ vệ sinh sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực nhờ (1) các dự án mới đi vào hoạt động, tăng công suất tạo ra nguồn thu mới, (2) điều chỉnh cơ cấu sang các mặt hàng có giá trị cao hơn, tối ưu hóa biên lợi nhuận, (3) các sản phẩm mới bao gồm kính LowE và siêu trắng có những lợi thế nhất định.

Mảng bất động sản khu công nghiệp sẽ tăng trưởng tốt hơn trong năm 2017 khi Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng bước đầu được triển khai, dự kiến VGC sẽ thu về 700 tỷ đồng tiền thuê đất từ Samsung trong năm nay.

Mảng bất động sản nhà ở chưa có nhiều biến chuyển bởi các dự án nhà ở lớn vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, dự kiến điểm rơi lợi nhuận mảng này sẽ tập trung trong năm 2018-2019.

Theo chỉ đạo của nhà nước, Bộ xây dựng sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại VGC xuống còn 51% qua phương thức phát hành. Điều này có thể gây ra rủi ro pha loãng đối với cổ phiếu VGC.

Dự báo năm 2017, VGC có thể đạt được 9.299 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 15,1% so với năm trước), và 1.030 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 46% so với năm trước). EPS forward ước đạt 1.545 đồng/cp sau phát hành. Dựa trên 3 phương pháp định giá, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu sau đợt đấu giá cho VGC đạt 15.678 đồng/cp.