Nguồn : PHS - CTCK Phú Hưng

Ngành : Khác

Download : vietnammacro-20170913-v_JITR.PDF

Các chỉ số kinh tế vĩ mô trong tháng 8 củng cố kỳ vọng lạc quan cho nền kinh tế cả năm 2017.
Yếu tố tích cực nhất là việc cải thiện cán cân thương mại với mức xuất siêu 1,6 tỷ USD trong tháng 8 sau nhiều tháng nhập siêu gây tâm lý lo lắng về áp lực tỷ giá hối đoái và giảm GDP của toàn nền kinh tế.
Kỳ vọng việc cải thiện thâm hụt thương mại sẽ diễn biến tích cực trong những tháng tới, giảm tình trạng nhập siêu cả năm.
Chỉ số Sản xuất công nghiệp và Chỉ số Nhà quản trị mua hàng tiếp tục được cải thiện so với tháng trước.
Lạm phát tháng 8 tăng cao nhưng mục tiêu 4% vẫn trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI vẫn duy trì tăng tích cực. 
Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục duy trì quan ngại về chỉ định tăng trưởng tín dụng trên 21% của chính phủ. Nguồn tín dụng tăng trưởng quá nóng có thể gây sức ép lên mức hấp thụ vốn của nền kinh tế, nguy cơ chảy vào các lĩnh vực đầu cơ cao, cùng với bất ổn về lạm phát cho những năm tiếp theo.
Nợ công cũng đang ở gần mức trần với khuyến nghị cải thiện từ các tổ chức quốc tế.