Nguồn : MSI - CTCK Maritime

Ngành : Dầu khí

Download : baocaocapnhatpvd_DXPC.pdf

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PVD với giá mục tiêu là 28.690 đồng/cp cho mục tiêu trung và dài hạn. 

Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD) là doanh nghiệp cung cấp giàn khoan thương mại và các dịch vụ liên quan đến khoan duy nhất của PVN. Các giàn khoan sở hữu và thuê thêm của PVD đều vận hành với độ hiệu quả cao, xuyên suốt và an toàn. Các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và các dịch vụ liên quan đến khoan ngày càng hoàn thiện và đóng góp nhiều hơn vào lợi nhuận của Công ty.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sở hữu hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân sự kỹ thuật khoan lành nghề và có chuyên môn cao... Những yếu tố trên đã góp phần giúp PVD khẳng định vị thế của một trong những nhà thầu khoan dầu hàng đầu với thị phần lớn tại thị trường Việt Nam.

Với kỳ vọng giá dầu sẽ tiếp tục phục hồi và chạm ngưỡng 60 USD/thùng, chúng tôi dự phóng trong năm 2017, số lượng giàn khoan PVD sở hữu và thuê ngoài sẽ gia tăng, từ đó giúp cải thiện kết quả kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, khả năng PVD tham gia vào các dự án khai thác khí đốt lớn trong giai đoạn 2019-2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là khá cao, từ đó có thể thấy triển vọng phát triển và cũng là cơ hội để trong những năm tới, PVD có thể lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự suy giảm của giá dầu.

PVD có nguồn lực tài chính khỏe mạnh với 2.777,6 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 2.434,1 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 3.922,5 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Dư nợ của Công ty trong năm 2016 cũng giảm đáng kể. Theo phương pháp định giá theo P/E, giá trị hợp lý của cổ phiếu PVD là 28.690 đồng/ cp, cao hơn 38,9% thị giá hiện tại là 20.650 đồng/cp.