Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Tài chính

Download : thitruongno13022017_BKUO.pdf

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh từ ngày 1.2.2017-13.2.2017 giảm 2.3% đối với qua đêm, 1.6% đối với 1 tuần, 1.3% đối với 2 tuần và 1% đối với 1 tháng) lần lượt ở mức 3.2%, 3.4%, 3.6% và 4.03%, cho thấy áp lực thanh khoản giảm mạnh trong hệ thống tin dụng và bắt đầu trở lại ổn định như thời điểm trước Tết.
Tỷ giá trung tâm VND/USD tăng 28 đồng lên mức trung bình 22.209 so với hai tuần trước. Tỷ giá tại giao dịch các NHTM ở mức 22.604 (tăng 71 đồng so với hai tuần trước).