Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Xây dựng

Download : baocaocapnhatfcn_LBPS.pdf

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng 6,7% trong năm nay, nhiều Hiệp định thương mại tự do được ký kết sẽ tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn FDI, Nhà nước tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và sự hồi phục của thị trường bất sản, sẽ tiếp tục tác động tích cực tới nhu cầu xây dựng.

Công ty cổ phần Fecon (FCN) đã khẳng định được vị trí đầu ngành của mình trong lĩnh vực công trình ngầm và nền móng yếu, phản ánh thông qua tốc độ trúng thầu nhiều dự án lớn trong những năm gần đây và nhiều dự án tiếp tục được triển khai cho các giai đoạn tiếp theo

Trên cơ sở đó, chúng tôi đánh giá FCN hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu 2.800 tỷ đồng doanh thu trong năm nay. Với kết quả này, chúng tôi dự phóng lợi nhuận sau thuế của FCN có thể đạt mức 196 tỷ đồng, tăng 26,5% so với thực hiện năm 2016, trong trường hợp tính thêm lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án và thoái vốn có thể đạt khoảng 220 tỷ đồng. Nếu giả định các trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi toàn bộ 327,5 tỷ còn lại với giá chuyển đổi khoảng 20.400 đồng/cp thì EPS forward của Fecon đạt khoảng 3.574 đồng/cp

Hiện tại cổ phiếu FCN đang giao dịch với mức P/E là 8,57 lần, đây là mức khá hấp dẫn so với các doanh nghiệp cùng ngành Xây dựng (P/E là 9,8 lần) cũng như P/E thị trường (16.x lần). Mức P/E forward năm 2017 của FCN khoảng 9 lần, giá trị hợp lý của cổ phiếu FCN vào khoảng 32.200 đồng/cp. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu FCN tại vùng giá hiện tại.