Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhattdh_AGDR.pdf

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH) có vị thế vững chắc trong các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, chiến lược kinh doanh phù hợp và nguồn công việc ổn định sẽ giúp công ty TDH tăng trưởng và phát triển mạnh. Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.

Ngoài ra, TDH là cổ phiếu có lợi suất cổ tức cao, giá trị cổ phiếu đang thấp hơn nhiều so với bookvalue.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TDH với mức định giá 17.640 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá khoảng 20% so với 15.150 đồng/cp ngày 12/10/2017.