Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Xây dựng

Download : baocaophantichcohoidautucophieuc32final-14022017_ZVMY.pdf

Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu C32 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 với mức định giá trên cơ sở thận trọng 68.000 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá 48,3% so với 45.850 đồng/cp ngày 14/2/2017 trên cở sở:

Triển vọng khả quan ngành đá xây dựng 

 Mỏ đá Tân Đông Hiệp tiếp tục đem lại nguồn thu chính trong giai đoạn 2017 - 2018

 Sản phẩm đá có chất lượng tốt và nhu cầu tiêu thụ đang ở mức cao

 Cơ cấu tài sản lành mạnh và khả năng tạo dòng tiền tích cực

Hoạt động kinh doanh với triển vọng khả quan