Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Công nghệ thông tin

Download : baocaocapnhatfox_PEPQ.pdf

Hoạt động kinh doanh của CTCP Viễn thông FPT (mã FOX) không khác biệt so với dự phóng trước đó của chúng tôi nên chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu 83.000 đồng/cổ phiếu cho FOX. Nhưng nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường thành khả quan do thị trường đã phản ứng thái quá với những thông tin kém khả quan của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong năm 2017, một số chi phí liên quan quỹ viễn thông phát sinh bào mòn chi phí giảm đi do hết khấu hao quang hóa ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Chúng tôi kỳ vọng trong năm 2018, biên lợi nhuận trước thuế của FOX sẽ mở rộng do (1) kết thúc khấu hao quang hóa cho các thành phố cấp 2 và (2) kỳ vọng tỷ lệ chi phí liên quan quỹ viễn thông trên doanh thu sẽ như năm 2017 (2%).

Dịch vụ internet băng thông rộng của FOX vẫn còn tiềm năng tăng trưởng do tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ internet cố định tại Việt Nam vẫn còn thấp ~30%, và tiềm năng phát triển nhờ vào số lượng doanh nghiệp mở mới.

Tuy nhiên, chúng tôi muốn lặp lại một số lo ngại trước đây để nhấn mạnh rằng tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo sẽ khó cao bằng giai đoạn hiện tại, khi ARPU giảm khi đi về nông thôn và khả năng mất thị phần vào tay các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh.

FOX đang muốn tìm kiếm tăng trưởng ở các dịch vụ viễn thông ngoài internet băng thông rộng, điển hình có IPTV. Mặc dù, chúng tôi chưa nhận thấy khả năng cạnh tranh rõ nét của FOX trong mảng dịch vụ này so với các đối thủ hiện hữu, tăng trưởng trong 1-2 năm tiếp theo vẫn sẽ tương đối cao, ở mức 18-20% do mức cơ sở thấp.

Chúng tôi kỳ vọng EPS pha loãng năm 2017 và 2018 sẽ lần lượt đạt 5.786 đồng (tăng 5,6% so với năm trước) và 6.869 đồng/cổ phiếu (tăng 18,7%), P/E vì thế sẽ xấp xỉ 12,4 lần và 10,5 lần. Chúng tôi nhận thấy đây là mức P/E hấp dẫn hơn, đặc biệt đối với vị thế của FPT trong ngành viễn thông internet.

Ngoài ra, nguồn vốn thặng dư nhận được từ các giao dịch thoái vốn gần đây của công ty mẹ được kỳ vọng sẽ dùng bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của FOX, giúp doanh nghiệp nâng vị thế cạnh tranh trước các đối thủ cạnh tranh hơn. Lưu ý rằng chúng tôi chưa phản ánh yếu tố tích cực này vào mô hình dự phóng.