Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatvib_ZFKW.pdf

Với các yếu tố cơ bản còn hạn chế cùng với gánh nặng trích lập trong thời gian tới, chúng tôi không đánh giá lạc quan đối với cổ phiếu VIB trong thời gian tới.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch 564.442.500 cổ phiếu trên sàn UPCOM với mã chứng khoán VIB.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của VIB đạt 408 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch cả năm 2016. Trong đó, so với 9 tháng đầu năm ngoái, lợi nhuận từ nguồn thu từ phí dịch vụ tăng 40%, lãi từ hoạt động khác tăng gần 194% trong khi nguồn thu từ lãi thuần chỉ tăng gần 6%.

Quan điểm đánh giá: Xét trên các yếu tố cơ bản về chất lượng tài sản cũng như khả năng sinh lời, chúng tôi chưa lạc quan với cổ phiếu VIB và sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật khi có kế hoạch kinh doanh cụ thể của Ngân hàng năm 2017.

Mô hình dự báo lợi nhuận (earnings model) cập nhật của chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 2017 đạt 844 tỷ đồng (tăng 17%), theo đó EPS là 1.198 VND, BVPS đạt 16.038 VND. Với giá tham chiếu 17.000 VND, cổ phiếu VIB sẽ được giao dịch ở mức forward P/B là 1,06x.