Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatdxg_JUQO.pdf

Sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy từ 4/2017, cổ phiếu của CTCP Dịch vụ và Xây dựng Đất Xanh (mã DXG) xuất hiện một số tín hiệu tích cực.

Cụ thể, DXG đã bật tăng trở lại trong 2 tuần liên tiếp sau khi tiệm vận vùng hỗ trợ trung hạn 15-15.5, tương ứng với đường MA 35 tuần. Chỉ báo MACD cắt lên đường tín hiệu cho thấy xu hướng tăng bền vững của DXG.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch của DXG có chuyển biến tích cực trong những phiên giao dịch gần đây. Tín hiệu phân kỳ với đường giá cũng đã xuất hiện trên chỉ báo Stochastic.

Tuy nhiên, DXG đang gặp lực cản ngắn hạn ở quanh vùng 19.8-20, ngưỡng trùng với biên trên của Bolinger band. Do đó, DXG có khả năng sẽ test vùng hỗ trợ 18.5-19, tương ứng với đường MA20.

Nếu bật tăng trở lại sau khi test thành công vùng hỗ trợ 18.5-19, cùng với khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì ở mức tích cực, DXG có thể vượt qua ngưỡng cản 19.8-20 để hướng đến vùng kháng cự tiếp theo 22-22.5, vùng có sự hiện diện của đường vùng đỉnh được thành lập vào 4/2017. Nếu chinh phục đỉnh thành công, DXG sẽ hướng về biên trên kênh xu hướng tăng trung hạn, tương ứng vùng 25-26.

Nhìn chung, mặc dù các chỉ báo kỹ thuật chưa cho nhiều tín hiệu tích cực nhưng cây nến tuần trên đồ thị DXG đã xác nhận tín hiệu đảo chiều. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để mở vị thế mua mới với mức giá mục tiêu 1 là 22-22.5 và mục tiêu 2 là 25-26. Ngưỡng cắt lỗ là dưới 17.