Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatvpb_RJZT.pdf

FE Credit duy trì vị thế số 1 về thị phần trên thị trường tài chính tiêu dùng và là động lực tăng trưởng cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB) trong trung hạn.

Tăng trưởng tín dụng của VPB cao hơn trung bình ngành năm 2017 và 2018 nhờ diễn biến tích cực của thị trường cho vay tiêu dùng và chính sách nới lỏng tiền tệ.

Bên cạnh đó, hHiệu quả hoạt động của VPB ấn tượng với NIM mở rộng và duy trì mức cao nhất hệ thống với 7,9%. Hoạt động cho vay cốt lõi cũng ghi nhận NIM cao (3,9%)

Dự phóng lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu 2017 lần lượt đạt 5.317 tỷ đồng (tăng 35% so với năm trước) và 27.897 tỷ đồng (tăng 62%), ứng với EPS 3.550 đồng và BVPS 18.630 đồng. Mặc dù mô hình hoạt động của VPB được đánh giá là khá triển vọng, rủi ro tìm ẩn là không nhỏ.

Mức giá hợp lý của VPB cho năm 2017 là 41.900 đồng, cao hơn giá thị trường hiện tại 11,4%, tương ứng với P/B forward và P/E forward lần lượt là 1,8x và 9,4x. Khuyến nghị nắm giữ đối với VPB.