Nguồn : KIS - CTCP KIS Việt Nam

Ngành : Xây dựng

Download : baocaocapnhatdig_KJSD.pdf

Đồ thị DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng đã xuất hiện tín hiệu cho thấy khả năng hình thành nhịp tăng, khi đường giá cắt ra biên trên của Bollinger Bands, đồng thời hai biên đang mở rộng ra. Tín hiệu tương tự cũng xuất hiện trên đồ thị theo khung thời gian tuần.

Đồng thời, DIG đã phá vỡ mẫu hình tam giác tích lũy được hình thành trong 1 tháng qua và vùng đỉnh hình thành trong tháng 7 tại ngưỡng 16. Tuy nhiên, DIG có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh kĩ thuật ngắn hạn để kiểm tra lại vùng 15.5-16. Do đó, nhịp tăng của DIG có thể tạm thời chững lại sau phiên tăng mạnh.

Khối lượng giao dịch sau một thời gian dài tích lũy ở mức thấp đã tăng trở lại đột biến hơn 200% so với phiên trước và gấp hơn 3 lần mức bình quân 20 phiên. Tín hiệu này củng cố cho điểm mua mới xuất hiện hôm qua.

Khả năng duy trì xu hướng tăng (được xác lập bởi các tín hiệu kỹ thuật như đề cập ở trên) sẽ phụ thuộc vào mức độ tích cực của khối lượng giao dịch trong các phiên giao dịch sắp tới.

Trong ngắn hạn, do đã phá vỡ mẫu hình tam giác tích lũy nên DIG đã xuất hiện điểm mua mới. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt và nhà đầu tư có thể mua vào khi giá điều chỉnh kĩ thuật vê vùng 15.5-16 và mục tiêu của nhịp tăng này là vùng 19-20. Ngưỡng cắt lỗ đặt dưới 15.