Nguồn : FPTS - CTCK FPT

Ngành : Gas - khí

Download : baocaonganhkhi_BSNB.pdf

Trong ngắn hạn và trung hạn (1-2 năm), phân khúc trung nguồn vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh và gia tăng sản lượng, đồng thời giá khí sẽ ở mức ổn định vì giá dầu chỉ giao động với biên độ hẹp xung quanh mức hiện nay trong ngắn và trung hạn.
Bên cạnh đó, việc giá dầu ổn định ở mức thấp trong ngắn hạn sẽ giúp gia tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh khí thiên nhiên và LPG.
Do đó, có thể đầu tư vào các công ty thuộc các phân khúc sản phẩm đặc thù với tỷ suất lợi nhuận tốt như kinh doanh khí CNG và những doanh nghiệp có vị thế lớn về phân phối LPG như PGS, PGC…
Trong dài hạn (3-5 năm), ngành khí vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định trong 3-5 năm nhất là lĩnh vực kinh doanh LPG, tuy nhiên việc đầu tư và mở rộng cơ sở hạ tầng theo Quy hoạch phát triển ngành khí đến năm 2030 sẽ giúp mở rộng đối tượng khách hàng và phạm vi hoạt động của các phân khúc đang bị giới hạn về hệ thống phân phối như khí CNG, khí thấp áp.
Đồng thời, việc giá dầu sẽ phục hồi trong dài hạn cùng với đà phục hồi của kinh tế trong nước sẽ thúc đẩy thị trường khí thiên nhiên phát triển sôi động hơn.