Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Vận tải

Download : baocaocapnhatvsc_PBRT.pdf

Với triển vọng lạc quan từ cảng mới của VSC, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu VSC với giá mục tiêu là 72.000 đồng/cổ phần. Tại mức giá kỳ vọng, P/E forward 2017 của VSC vào khoảng PE 11,9 lần, là mức PE hợp lý so với thị trường.

Năm 2015, container lạnh đóng góp 27% tỷ trọng trong lợi nhuận gộp của CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (mã VSC), điều này cũng đã phản ánh vào diễn biến giá của VSC trong quý III/2015 với mức tăng hơn 40% từ 50.000 đồng lên 64.000 đồng/CP trong khoảng 3 tháng.

Từ năm 2016 trở đi. VSC sẽ không còn đột biến từ container lạnh do thay đổi chính sách từ phía Trung Quốc khi ưu tiên phát triển khu vực cảng tại các tỉnh thuộc địa phận Quảng Tây, khiến container lạnh tạm nhập tái xuất không còn từ Hong Kong thông qua Hải Phòng lên biên giới Việt – Trung.

Chúng tôi nhận thấy thị giá của VSC cũng đã phản ánh tác động của mất khoản lợi nhuận từ container lạnh của VSC vào quý III/2016 khi giá cổ phiếu đã giảm khoảng 30% từ mức 71.000 xuống còn 51.000 đồng.

Năm 2016 sẽ là một năm chững lại về lợi nhuận đối với VSC, sau năm 2015 rất thành công nhờ tăng trưởng đột biến container lạnh. Cảng mới đi vào hoạt động giúp VSC tăng 20% doanh thu trong năm 2016 nhưng vẫn chưa thể bù đắp lợi nhuận từ container lạnh, do đó lợi nhuận sau thuế 2016 chỉ đạt 252 tỷ, giảm 9% so với năm 2015. Nhưng đây có thể xem là năm bản lề cho giai đoạn tăng tốc về lợi nhuận từ năm 2017 của VSC khi cảng mới có thể hoạt động tối đa công suất.