Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatvcb_AFLX.pdf

Giá mục tiêu đối với cổ phiếu VCB là 42.600 đồng/cổ phần, tương đương với P/B 2,9 lần, cao hơn 8% so với mức giá giao dịch hiện tại. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu VCB.

Chúng tôi vẫn đánh giá rất cao Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã VCB) về tính minh bạch thông tin, chất lượng tài sản và quản trị rủi ro, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của ngân hàng.

Trong những năm tới, động lực tăng trưởng chính của VCB dự báo đến từ việc mở rộng mảng bán lẻ, giúp cải thiện khả năng sinh lời và lợi nhuận hàng năm. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh trong mảng bán lẻ, ngoài yếu tố lãi suất, đến từ chất lượng dịch vụ, tính linh hoạt của sản phẩm cũng như nền tảng công nghệ tốt để mở rộng các kênh bán hàng hiện đại.

Những điểm này chưa phải là những ưu điểm hiện tại của VCB và do đó, trong những năm tới, chúng tôi cho rằng VCB sẽ phải nỗ lực khá nhiều để cải thiện điều này.