Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhathut_HMZN.pdf

Chúng tôi đánh giá tích cực với tình hình hoạt động hiện tại cùng triển vọng tương lai của Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT).

Doanh thu và lợi nhuận 2017 phần lớn đã được đảm bảo, ngoài ra chiến lược tập trung vào các dự án BT đối ứng lấy đất của HUT là điểm chúng tôi đánh giá cao, giúp công ty từng bước tăng quỹ đất phục vụ cho phát triển bất động sản với giá vốn ban đầu thấp.

Thi trường bất động sản trong thời gian tới sẽ khó khăn hơn tuy nhiên HUT với những lợi thế có sẵn hoàn toàn có thể cạnh tranh.

Bên cạnh đó, HUT cũng là công ty có tỷ lệ cổ tức bằng tiền cao và có nhiều cơ sở để duy trì mức cổ tức này.

Với con số ước tính 450 tỷ lợi nhuận sau thuế trong năm 2017, P/E forward hiện tại vào khoảng 5,33 lần và đạt mức 5,97 lần nếu pha loãng tối đa, vẫn là mức hấp dẫn để nhà đầu tư có thể xem xét.