Nguồn : BSC - CTCK BIDV

Ngành : Vàng bạc

Download : baocaocapnhatpnj_YGTI.pdf

Xu hướng hiện tại của PNJ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là tăng trong ngắn hạn, thoát khỏi xu hướng vận động giá đi ngang trung hạn. (Hỗ trợ ngắn hạn 73.2, kháng cự lịch sử 83.8).

Chỉ báo xu hướng MACD nằm trên mức 0 và đang nằm trên đường chỉ báo chậm, xác định xu hướng tăng. Chỉ số RSI bật tăng mạnh đang tiến vào vùng quá mua.

Bên cạnh đó, thanh khoản hôm nay của PNJ bật tăng mạnh đạt 561.970 đơn vị, cao hơn mức trung bình khoảng 93,576 đơn vị/phiên

Nhận định: PNJ vừa thoát khỏi vùng vận động đi ngang trong một thời gian dài và đang trong xu hướng tăng trong ngắn hạn hướng về ngưỡng kháng cự lịch sử là 83.8, phiên tăng hôm nay có ý nghĩa khá lớn khi các chỉ báo xu hướng tích cực xác định xu hướng tăng, được hỗ trợ khá lớn nhờ vào thanh khoản bật tăng mạnh.

Vì vậy, khuyến nghị nhà đầu tư dài và trung hạn có thể xem xét tận dụng những nhịp điều chỉnh ở vùng giá hỗ trợ 74.5, giá kì vọng 90.