Nguồn : BSC - CTCK BIDV

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatmbb_DBRH.pdf

Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB) còn nhiều room tăng trưởng tín dụng nhờ tỷ lệ LDR đạt 77%, thấp hơn mức trần tối đa của NHNN.

Thu nhập ngoài lãi còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, mới đạt 19% tổng thu nhập trong khi đó, mức trung bình của các ngân hàng trên thế giới vào khoảng 40%. MBB tiếp tục đẩy mạnh mảng phi tín dụng, bán chéo sản phẩm trong các năm tới.

Bên cạnh đó, khả năng sinh lời cao, NIM đạt 3.57%, chỉ đứng sau VIB, trong khi đó, CIR (chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động) thấp, đạt 42,36%, chỉ cao hơn VCB. ROE của ngân hàng được kỳ vọng đạt 15% trong 3 năm tới, từ mức 12,15% hiện tại.

Mặt khác, chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ nợ xấu còn 1,32% vào cuối năm 2016, tổng tài sản nghi ngờ theo tính toán của BSC vào khoảng 20 nghìn tỷ đồng chiếm 8.19% tổng tài sản. Tỷ lệ dự phòng rủi ro nợ xấu/tổng nợ xấu đạt 103%, khiến chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kỳ vọng giảm mạnh, giảm 19% trong năm 2017.

Kết quả kinh doanh được kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2017. BSC dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 3.654 tỷ đồng, tương đương EPS là 2.033 đồng/cp (đã trừ quỹ khen thưởng phúc lợi).

Chúng tôi khuyến nghị mua mạnh cổ phiếu MBB và nâng giá mục tiêu 12 tháng tới lên 23.000 đồng/cp.