UBND Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Ba Đình.
.
Kế hoạch sử dụng đất của Hà Nội nhận được sự quan tâm lớn của người dân khi những năm gần đây, số lượng công trình sai phép, không phép có xu hướng gia tăng.

Cụ thể, quận Thanh Xuân có tổng diện tích đất tự nhiên 909 ha, được phép sử dụng 14,7 ha cho đất nông nghiệp, 886,7 ha cho đất phi nông nghiệp gồm: đất ở, trụ sở cơ quan, công trình công cộng, sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, tín ngưỡng, sông ngòi kênh rạch… còn lại 7,6 ha làm đất dự phòng chưa sử dụng.

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận là 39 dự án, gồm 8 dự án đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất; 21 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang năm 2016; 10 dự án đăng ký mới.

Quận Hà Đông có tổng diện tích đất tự nhiên 4.964 ha. Trong đó, quận được phép sử dụng 1.129 ha cho đất nông nghiệp, 3.325 ha cho đất phi nông nghiệp gồm: đất ở, trụ sở cơ quan, công trình công cộng, sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, tín ngưỡng, sông ngòi kênh rạch… Còn lại 510,3 ha làm đất dự phòng chưa sử dụng.

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận là 100 dự án, gồm 28 công trình, dự án đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất; 10 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016;  62 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

Quận Hoàng Mai có tổng diện tích đất tự nhiên 4.032 ha. Trong đó, được phép sử dụng 779,6 ha cho đất nông nghiệp, 3.253 ha cho đất phi nông nghiệp gồm: đất ở, trụ sở cơ quan, công trình công cộng, sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, tín ngưỡng, sông ngòi kênh rạch…

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận là 118 dự án, gồm 22 công trình, dự án đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất; 49 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016;  47 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

Quận Ba Đình có tổng diện tích đất tự nhiên 925 ha. Trong đó, được phép sử dụng 2,1 ha cho đất nông nghiệp, 915,7 ha cho đất phi nông nghiệp gồm: đất ở, trụ sở cơ quan, công trình công cộng, sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, tín ngưỡng, sông ngòi kênh rạch…, còn lại 3 ha làm đất dự phòng chưa sử dụng. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận là 33 công trình, dự án.

Quận Hồ Tây có tổng diện tích đất tự nhiên 2.439 ha. Trong đó, được phép sử dụng 368,8 ha cho đất nông nghiệp, 1.995 ha cho đất phi nông nghiệp như đất ở, trụ sở cơ quan, công trình công cộng, sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, tín ngưỡng, sông ngòi kênh rạch…, còn lại 75,3 ha làm đất dự phòng chưa sử dụng. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận là 70 công trình, dự án.

Quận Hai Bà Trưng có tổng diện tích đất tự nhiên 1.026 ha. Trong đó được phép sử dụng 5,1 ha cho đất nông nghiệp, 1.020  ha cho đất phi nông nghiệp gồm: đất ở, trụ sở cơ quan, công trình công cộng, sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, tín ngưỡng, sông ngòi kênh rạch…, còn lại 0,4 ha làm đất dự phòng chưa sử dụng. Danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận là 100 dự án.

Trước đó,UBND TP. Hà Nội cũng đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hai quận Hoàn Kiếm và Đống Đa.

Theo Quang Hưng
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.