(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên 2015 Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE, mã VNR) ngày 28/4, ông Phạm Công Tứ, Tổng giám đốc VINARE cho biết, cách đây 1 tuần, A.M. Best đã tái khẳng định năng lực tài chính (FRS) mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb” đối với VINARE.

Triển vọng của năng lực tài chính ổn định và năng lực của tổ chức phát hành vẫn tích cực.

Mức xếp hạng trên thể hiện VINARE có vốn đầy đủ đáp ứng hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, kết quả kinh doanh ổn định, vững chắc và có quá trình hoạt động kinh doanh tốt. Kết quả xếp hạng này cũng ghi nhận quá trình hoạt động kinh doanh của VINARE là công ty tái bảo hiểm trong nước lớn nhất ở Việt Nam, có mối quan hệ tốt với các công ty gốc trong nước.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.